Permanentiehonorarium pediaters eindelijk in Staatsblad

Het heeft lang aangesleept maar de kogel is eindelijk door de kerk. Met terugwerkende kracht kunnen pediaters vanaf 1 juli 2010 een permanentiehonorarium van 240 euro per werkdag aanrekenen. Ze dienen wel fysiek in het ziekenhuis aanwezig te zijn van 9 tot 17 uur.
Het Staatsblad van 1 maart publiceerde hierover een Koninklijk Besluit. Dit in uitvoering van een bepaling uit het vorige akkoord artsen-ziekenfondsen van 17 december 2008... In 2009 en 2010 werd hiervoor in totaal 12,8 miljoen euro uitgetrokken. Dat budget blijft dus gedeeltelijk onaangeroerd.

Bedoeling van de medicomut was de vlucht van de kinderartsen uit het ziekenhuis te stoppen. In sommige regio's zou tot de helft van de pediaters in een privépraktijk werken. Het forfaitair aanwezigheidshonorarium bedraagt 240 euro per werkdag. Dat bedrag is voorzien voor maximaal één voltijds equivalente geneesheer-specialist in de pediatrie, ongeacht het aantal VTE pediaters dat aanwezig is tijdens de werkdag. Per ziekenhuis is slechts één honorarium voorzien, ook als men op verschillende vestigingsplaatsen een zorgprogramma uitbaat.

Momenteel voorzien de erkenningscriteria dat een ziekenhuisdienst kindergeneeskunde moet beschikken over drie (vanaf 2012 zelfs vier) voltijds equivalenten pediaters. Pas indien aan die voorwaarde voldaan is, komt het ziekenhuis in aanmerking voor het permanentiehonorarium. Het gevolg is wel dat een aantal kleinere, uitsluitend Vlaamse, ziekenhuizen uit de boot vallen. In Franstalig België waar de pediatriediensten doorgaans groter zijn, stelt het probleem zich niet.

De BVAS wijst erop dat het dankzij "haar volgehouden inspanningen" is dat het permanentie-KB nu eindelijk gepubliceerd raakt. Ook al is de regering nog altijd in lopende zaken. Waarom het zo lang duurde eer het KB gepubliceerd werd, is onduidelijk. Wel boog de Raad van State zich pas op 20 december 2010 over het ontwerp-KB.
04 mrt 2011 09u48
zie ook rubriek