Gentherapie pakt Parkinson aan

Goed nieuws voor mensen met Parkinson: de veelbelovende gentherapie die de klachten kan verminderen, heeft een belangrijk klinisch onderzoek ‘overleefd’. De behandeling werkt niet alleen goed, maar lijkt ook veilig. En daarmee komt de therapie al een stuk dichterbij.
Uit eerdere studies was al gebleken dat het gen dat het enzym glutamic acid decarboxylase (GAD) mede mogelijk maakt, de situatie van mensen met parkinson kan verbeteren. Na jaren van onderzoek heeft nu de eerste klinische studie plaatsgevonden. De resultaten zijn hoopgevend.

Experiment
De onderzoekers verzamelden 65 mensen met parkinson. Er werd een gat in de schedel van de proefpersonen geboord en de helft kreeg een virus met het gen toegediend. De overige proefpersonen kregen een zoutoplossing toegediend, maar waren in de veronderstelling dat ook zij de echte behandeling kregen.

Resultaten
Na één, drie en zes maanden bestudeerden de onderzoekers de symptomen van de mensen nogmaals. Ze ontdekten dat de mensen die de gentherapie hadden ondergaan veel minder klachten hadden: hun motorische functies werden met 23,1 procent verbeterd. Voor de controlegroep was dat 12,7 procent, zo is in het blad The Lancet Neurology te lezen.

Veilig
gentherapie is niet alleen een hele nieuwe behandeling,” stelt onderzoeker Andrew Feigin. “Maar deze studie toont aan dat het ook veilig en goed te verdragen is.” En dat biedt mogelijkheden. Niet alleen voor mensen met Parkinson: ook andere aandoeningen kunnen met gentherapie verholpen of in ieder geval aangepakt worden.

Nader onderzoek moet uitwijzen of gentherapie echt een goed alternatief is voor andere behandelingen. Maar de studie is een belangrijke stap in de goede richting.
18 mrt 2011 09u48
zie ook rubriek