Archief : gehoorstoornis

 • Verband tussen gehoorverlies en risico op dementie
  03 jun 2011
  De Morgen
  Er bestaat een verband tussen gehoorverlies en het risico op de ziekte van Alzheimer of een of andere vorm van dementie, zo blijkt uit een recente studie waarbij 600 volwassenen 12 jaar lang gevolgd werden
 • Gehoorschade bij jongeren
  27 mei 2011
  magUZA - actueel
  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen heeft donderdag een nieuwe preventiecampagne tegen gehoorschade bij jongeren gelanceerd. Jongeren zijn zich te weinig bewust van de gevolgen ...
 • Ouders van dove babyĺs worden nog te eenzijdig ge´nformeerd
  05 mei 2011
  VUB
  Ouders van kinderen met aangeboren doofheid staan al erg vroeg voor de belangrijke keuze tussen een hoorapparaat of een cochleair implantaat. Het is belangrijk dat de begeleidende arts in zijn ...
 • Doofgeboren kinderen kunnen spraakachterstand inhalen dankzij implantaat
  04 mei 2011
  De Morgen
  Baby's met ernstig gehoorverlies hebben het moeilijk om hun spraak te ontwikkelen en lopen op heel jonge leeftijd al achterstand op. Een implantaat kan die achterstand echter beperken, blijkt ...
 • Dove peuters hebben baat bij consequent aanleren van twee talen
  25 nov 2009
  Zibbsearch.nl: Gezondheidszorg (Nieuws en blogs uit de sector)
  Kinderen die Nederlandse gebarentaal hebben geleerd beschikken over een natuurlijke taal en starten met een grotere gebarenschat dan dove kinderen die vooral Nederlandse taal ondersteund door ...