Huisregels voor het reageren op MediNews.be

MediNews.be geeft zijn lezers de mogelijkheid te reageren op nieuwsitems. De reacties van onze lezers vertegenwoordigen de standpunten en meningen van die lezers. De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat MediNews.be die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. De eventuele intellectuele eigendomsrechten op reacties berusten bij de inzenders en moeten door hen worden gewaarborgd. Als inzender verleent de inzender aan MediNews.be alsook aan al haar lezers een kosteloze, wereldwijde en niet overdraagbare licentie om de reacties te gebruiken, reproduceren, verdelen, bewerken en tonen in de context van MediNews.be en dit voor de volledige duurtijd van de wettelijke bescherming.

Reacties die niet voldoen aan de volgende regels, kunnen naar de discretie van MediNews.be van de site worden verwijderd wanneer MediNews.be hiervan op de hoogte wordt gebracht:

  • Reacties mogen niet strijdig zijn met de wet.
  • Reacties moeten andermans mening respecteren. Reageer op een fatsoenlijke wijze op andermans mening.
  • De inhoud van een reactie op een berichten die geplaatst werd op MediNews.be, is geheel en al ter verantwoording van de auteur van die reacties.
  • MediNews.be behoudt zich het recht voor om reacties in te korten.
  • Respecteer het copyright van derden (zie www.reprocopy.be).
  • CommerciŽle boodschappen (spam) zijn niet toegelaten.
  • Herhalingen van reacties en nietszeggende reacties zijn niet toegelaten.
  • Reacties die bol staan van de taalfouten en/of niet-alfanumerieke lettertekens, worden niet geplaatst.
  • Reacties in een vreemde taal worden niet geplaatst.
  • Reacties volledig of overwegend in hoofdletters zijn niet toegelaten.
Je bent via je provider steeds op te sporen (ook) als je anoniem publiceert op MediNews.be.