Bron : HGR - FOD Volksgezondheid

 • Gokstoornis in België
  12 dec 2017
  FOD Volksgezondheid
  De Algemene Cel Drugsbeleid heeft de opdracht gekregen om een gecoördineerde visie in verband met de problematiek van gokverslaving in België uit te werken. Deze visie moest onder andere een ...
 • 'Dubbele diagnose' in de geestelijke gezondheidszorg
  16 dec 2015
  FOD Volksgezondheid
  De combinatie van een verstandelijke beperking met een geestelijk gezondheidsprobleem plaatst de persoon in een situatie van "dubbele diagnose" waarvan de aanpak gepaard gaat met aanzienlijke moeilijkheden.
 • FOD Volksgezondheid lanceert campagne slaap- en kalmeringsmiddelen
  21 dec 2012
  FOD Volksgezondheid
  België behoort bij de koplopers in de wereld voor wat het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen betreft. Ook al heeft zich sinds 2008 een voorzichtige daling ingezet, het gebruik blijft hoog. ...
 • Allogeen navelstren?gbloed
  20 dec 2012
  FOD Volksgezondheid
  Na het advies over het autoloog gebruik van navelstrengbloed onderzocht de Hoge Gezondheidsraad de problematiek van navelstrengbloed voor allogeen gebruik.
 • Beperkt bewijs voor rol van omgevingsf?actoren bij kinderleuk?emie
  07 dec 2012
  FOD Volksgezondheid
  Binnen het samenwerkingsverband van EuSANH (European Science Advisory Network for Health, www.eusanh.eu) hebben de Belgische Hoge Gezondheidsraad en de Nederlandse Gezondheidsraad de wetenschappelijke ...
 • Colloquium Psychotherapeut en huisarts: partners in gezondheid?
  24 okt 2012
  FOD Volksgezondheid
  De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert op 24 november in Hotel Bedford (Brussel) een ontmoetings- en reflectiemoment tussen huisartsen, psychologen ...
 • Publieksraadpleging: gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen hartfalen in een klinische proef
  19 okt 2012
  FOD Volksgezondheid
  De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met het genetisch ...
 • Euthanasiecommissie publiceert verslag 2012
  28 jun 2012
  FOD Volksgezondheid
  De Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie publiceerde zopas het verslag van haar werkzaamheden over 2011.
 • Gezondheidswet: drie nieuwe maatregelen voor een betere toegankelijkheid tot gezondheidszorg
  19 jun 2012
  FOD Volksgezondheid
  De ministerraad stemt in met drie belangrijke maatregelen, die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft voorgesteld, en die de factuur voor een opname in het ziekenhuis ...
 • Focus op sociaal werk in de ziekenhuizen
  10 mei 2012
  FOD Volksgezondheid
  ‘Sociaal werk in de ziekenhuizen: een onmisbare schakel in de gezondheidszorg’. Met dat thema richten de FOD Volksgezondheid en de werkgroep ‘Sociale dienst in het ziekenhuis’, op vrijdag 11 ...