Bron : FOD Volksgezondheid

 • Focus op sociaal werk in de ziekenhuizen
  10 mei 2012
  FOD Volksgezondheid
  ‘Sociaal werk in de ziekenhuizen: een onmisbare schakel in de gezondheidszorg’. Met dat thema richten de FOD Volksgezondheid en de werkgroep ‘Sociale dienst in het ziekenhuis’, op vrijdag 11 ...
 • Revolutie in de neonatologie
  08 mei 2012
  FOD Volksgezondheid
  De FOD Volksgezondheid houdt op 9 mei voor het eerst een symposium over neonatologie met als thema "Ontwikkelingszorgen in de neonatologie: een culturele revolutie"
 • 12 mei 2012, de Internationale Dag van de Verpleegkundige
  08 mei 2012
  FOD Volksgezondheid
  Die dag wordt overal ter wereld gevierd op 12 mei. De verpleegkundigen leveren belangrijk werk voor alle burgers, op alle leeftijden, om ons allen een betere gezondheid te bieden.
 • 5 mei 2012, Internationale Vroedvrouwendag !
  06 apr 2012
  FOD Volksgezondheid
  Op 5 mei is het Internationale Vroedvrouwendag. Dat is overal in de wereld de gelegenheid om heel even de schijnwerpers te richten op deze beroepsbeoefenaars, die zijn gespecialiseerd in de ...
 • Behoud van de erkenning van huisartsen
  21 mrt 2012
  FOD Volksgezondheid
  Sinds 1 maart 2010 is het Ministerieel Besluit dat de erkenningscriteria voor huisartsen regelt, van kracht. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staat in voor ...
 • Verpleegkundigen: erkenningscriteria voor de BBT pediatrie-neonatologie en de BBB diabetologie
  21 mrt 2012
  FOD Volksgezondheid
  In het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2012 werden de erkenningscriteria gepubliceerd voor de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie en ...
 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid tweede aantrekkelijkste werkgever van het land
  18 mrt 2012
  FOD Volksgezondheid
  Volgens Randstad zijn de federale overheidsdiensten de aantrekkelijkste werkgevers binnen de Belgische publieke sector. De negen grootste FODs krijgen daarom de Randstad Award 2012. De FOD Volksgezondheid, ...
 • Nieuw erkenningssysteem in 2013 voor de ziekenhuisapotheker
  12 mrt 2012
  FOD Volksgezondheid
  Op 3 december 2012 zijn in het Belgisch Staatsblad twee besluiten verschenen over de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker. Beide besluiten kaderen in de hervorming ...
 • Belg loopt geen risico op een te hoge inname van lycopeen
  07 feb 2012
  FOD Volksgezondheid
  Lycopeen, de rode stof die van nature onder meer in tomaten voorkomt, mag onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden als kleurstof maar ook als nieuw voedselingrediënt. De vraag is of de consument ...
 • Rapport "Naar een interculturele gezondheidszorg"
  21 dec 2011
  FOD Volksgezondheid
  Op vraag van Minister Onkelinx publiceerde de FOD Volksgezondheid een rapport met aanbevelingen voor een gelijkwaardige gezondheid en gezondheidszorg voor migranten en etnische minderheden. ...