Intensievere thuiszorg van patiënten met COVID-19 in geval van verzadiging van Belgische ziekenhuizen

In afwachting van een mogelijke (en nog altijd gevreesde) verzadiging van de Belgische ziekenhuizen, heeft het Franstalige Collège de Médecine Générale afgelopen november aan het KCE gevraagd om hen dringend te helpen bij het valideren van een beslissingsboom voor de thuiszorg van patiënten met COVID-19 die zich in een zorgwekkende toestand bevinden.
Het uitgangspunt van de aanpak is om patiënten thuis intensief op te volgen, zodat elk risico op een verergering van hun toestand zeer snel kan worden opgespoord. De beslissingsboom structureert en prioriteert de elementen die de eerstelijnszorgverleners – met de hulp van naasten van de patiënt - toelaten om op elk moment de toestand van de patiënt te kunnen inschatten en hem/haar indien nodig onmiddellijk te laten opnemen in het ziekenhuis.

In een recordtijd hebben het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Franstalige Cellule d’Appui Scientifique Universitaire (CASU) van het Collège de Médecine Générale 12 onderzoeksvragen beantwoord om de beslissingsboom wetenschappelijk te ondersteunen. Dit werk werd gedaan in overleg met domus medica, het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde, de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG), het Collège de Médecine Générale, het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en Sciensano. Al deze organisaties hebben zich enthousiast ingezet en hebben tijd vrijgemaakt om bij te dragen aan het proces.

Het resultaat van deze mooie spontane samenwerking is een duidelijk en werkbaar instrument, dat vanaf vandaag onder alle huisartsen wordt verspreid via verschillende kanalen. Het is ook beschikbaar op de website van KCE. Aangezien de gegevens met betrekking tot COVID-19 zeer snel evolueren, zullen eventuele updates van het instrument ook via dezelfde kanalen worden verspreid.

In overeenstemming met de goede wetenschappelijke praktijk publiceert het KCE steeds een wetenschappelijk rapport (in het Engels) met alle gegevens die bij het onderzoek zijn gebruikt, evenals de methodologische details en de gevolgde redenering. Gezien de dringendheid van de situatie wordt de beslissingsboom echter vandaag reeds gepubliceerd en volgt het volledige rapport over twee weken.
15 jan 2021 15u21
Bron: KCE
meer over
zie ook rubriek