Demcon investeert in technologie CryoSol voor versnelling onderzoek aan grote ziektes

Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon draagt bij aan een nieuwe technologie die onderzoek aan grote ziektes als kanker, Alzheimer, tbc en aids kan versnellen. Dat betreft een nieuw apparaat, de VitroJet, voor het invriezen van preparaten met een betere kwaliteit en een hogere opbrengst. Demcon verzorgt er engineering en productie voor en investeert in CryoSol-World, de spin-off van de Universiteit Maastricht die de VitroJet dit jaar op de markt brengt. Wij willen met onze bijdrage vanuit Demcon de wetenschappers ondersteunen die de komende jaren nieuwe behandelingen voor die ziektes moeten gaan ontwikkelen.
Het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingen van uiteenlopende ziektes richt zich onder meer op de rol die eiwitten spelen in de ziekteprocessen. Zo worden eiwitten bestudeerd met elektronenmicroscopie (EM). Dat gebeurt bij zeer lage (cryogene) temperaturen (cryo-EM), want voor een scherp beeld worden de eiwitten eerst ingevroren. Het invriezen van de eiwitten moet razendsnel gebeuren, vitrificeren noemt men dat, om de beste kwaliteit sample/preparaat te verkrijgen. De Maastrichtse onderzoekers, onder leiding van hoogleraar Nanobiologie Peter Peters in het instituut voor Nanoscopy van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences, hebben de afgelopen jaren met succes hebben het vitrificatieproces weten te automatiseren. Het resultaat is een nieuw apparaat, de VitroJet, die met 90% opbrengst een betere kwaliteit preparaten aflevert. In april 2020 gaat Cryosol de eerste apparaten uitleveren en op termijn zijn dat er naar verwachting zon vijftig per jaar.

Spin-off CryoSol
Met hulp van investeerders hebben professor Peters en collegas vervolgens een spin-off opgericht, CryoSol geheten. CryoSol richt zich op het uitontwikkelen van de nieuwe technologie en het vermarkten van de VitroJet, in eerste instantie bij academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. Voor de industrialisatie zijn twee ervaren hightech ondernemers aan boord gehaald, Ben Bormans (CEO) en Emile Asselbergs (COO). Beiden kennen de elektronenmicroscopiewereld van binnenuit en werkten bij FEI in Eindhoven. Daar waren ze betrokken bij de spin-off PhenomWorld, die een revolutionair tafelmodel elektronenmicroscoop in de markt heeft gezet. Asselbergs was tot vorig jaar CEO van PhenomWorld (inmiddels onderdeel van Thermo Fisher Scientific).

Doorbraak
Wij willen mee-investeren in de doorbraak waar volgens professor Peters honderden onderzoeksgroepen in de academische wereld op wachten, verklaart Dennis Schipper, CEO van de Demcon group. Zo kunnen wij met onze bijdrage de wetenschappers ondersteunen die de komende jaren nieuwe behandelingen voor ziektes als alzheimer en kanker moeten gaan ontwikkelen.

Strategische investering
De samenwerking met CryoSol past in de filosofie van Demcon, aldus Jemy Pauwels, investment director bij Demcon. Wij investeren met kapitaal maar vooral ook met mensen, productiecapaciteit en waar nodig faciliteiten zoals huisvesting. In het algemeen gaat het ons om startups waarvoor Demcon als engineering & manufacturing partner kan fungeren. De technologie moet passen bij Demcon en aansluiten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vanuit de samenleving. Demcon investeert in bedrijven die van strategisch belang zijn omdat ze passen binnen de speerpunten van de onderneming, vervolgt Pauwels. CryoSol is actief op het snijvlak van de medische wereld en de hightech; daarmee passen ze goed bij ons profiel.
23 jan 2020 12u20
Bron: Demcon
meer over
zie ook rubriek