Meer dan 1 op de 3 artsen slachtoffer van grensoverschrijdend of seksueel getint gedrag vanwege patiënten

Ongepaste uitlatingen, misbruik, ongewenst seksueel gedrag… MediQuality, het eerste digitale platform voor professionele zorgverleners in de Benelux, onthult de opmerkelijke resultaten van zijn eerste enquête rond grensoverschrijdend gedrag in de medische wereld. Terwijl 25% van de Belgische gezondheidsprofessionals daar al mee te maken kreeg, geeft ruim een derde aan ook al ongepast gedrag ervaren te hebben vanwege patiënten.
Onlangs voerde MediQuality, een filiaal van Medscape, het Belgische luik van een internationale onlinestudie uit bij zorgverstrekkers rond ongewenst seksueel gedrag. De wettelijke definitie hiervan is: “Elke vorm van ongewenst verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd”.

Van de meer dan 500 ontvangen vragenlijsten werden uiteindelijk 360 volledige en geldige exemplaren voor de analyse weerhouden. 61% daarvan werd ingevuld door gespecialiseerde artsen, 35% door huisartsen en 4% door andere medische professionals. De indeling van de respondenten gebeurde volgens leeftijd, geslacht, taal en werkomgeving, in een individuele praktijk of in samenwerkingsverband binnen een ziekenhuis.

1 op de 4 zorgverstrekkers slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag
De resultaten zijn opmerkelijk, maar verbazen niet: 25% van de respondenten zegt de afgelopen 6 jaar al met misbruik, ongepast of ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd geweest te zijn. Zo’n 12% zegt slachtoffer geweest te zijn, 11% getuige, 2% werd zelf van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd. Het vaakst getroffen zijn artsen die alleen (in een individuele praktijk) werken, artsen jonger dan 45, en vrouwen (36% van de vrouwen tegenover 19% van de mannen).

Niet enkel patiënten
Hoewel het fenomeen de laatste 3 jaar lijkt af te nemen, met 15% van de professionals die verklaart met misbruik of ongepast gedrag te maken gekregen te hebben, verklaart ruim een derde (37%) met grensoverschrijdend of seksueel getint gedrag geconfronteerd te zijn in de relatie met patiënten. “Die cijfers zijn alarmerend: 20% van de respondenten beschouwt bepaalde afwijkende gedragingen vanwege patiënten dus niet als grensoverschrijdend”, verklaart Dr. Eric Mertens, Medical Director Benelux bij MediQuality. De vaakst voorkomende gedragingen variëren van galante verzoeken tot een afspraakje (16%), pogingen tot fysiek contact (aanraken, aaien, wrijven – 14%), duidelijke seksuele toespelingen (8%), het versturen van brieven of foto’s (3%) of verzoeken tot seks (3%).
“Ook ongewenst seksueel gedrag tussen collega’s komt voor: 15 respondenten, voornamelijk vrouwen, gaven aan slachtoffer geweest te zijn van grensoverschrijdend gedrag vanwege andere zorgverstrekkers”, voegt Mertens toe.

Gedrag dat stilzwijgend geaccepteerd wordt en niet eenvoudig is om adequaat aan te pakken

Verder is 12% van de ondervraagden van mening dat ongewenste intimiteiten nog steeds stilzwijgend aanvaard worden op hun werkplek. Hoewel getuigen en slachtoffers het daarover duidelijk eens zijn, is dat bij andere, niet-betrokken werknemers veel minder het geval.
“Het is hoog tijd om werk te maken van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidssector”, verklaart Dr. Mertens. “Volgens onze studie kent slechts 15% van de respondenten de te volgen procedure bij ongewenst seksueel gedrag.”
21 nov 2019 15u06
meer over
zie ook rubriek