Stilzitten met reuma is not done!

1 op 5 Belgen krijgt ooit te maken met één van de meer dan 200 vormen van reuma. Hen aan het werk houden is meer dan ooit nodig. Reumatische aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim in Europa en zorgen voor ongeveer 60% van alle gezondheidsproblemen op het werk. Ze zijn een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en dragen bij tot een aanzienlijk productiviteitsverlies op het werk.
Het project reumaWerkt, een onderzoek van reumaNet* in samenwerking met het riziv, toont dat kleine aanpassingen op de werkvloer vaak al voldoende zijn om mensen met reuma aan het werk te houden. Het blijkt echter bijzonder moeilijk om duidelijke en correcte informatie te vinden door de wirwar aan diensten en beleidsmaatregelen. Toch is het zowel op individueel als maatschappelijk vlak van groot belang dat deze mensen aan het werk blijven.

Een tijdige diagnose blijft cruciaal in de behandeling van reumatische aandoeningen.
09 okt 2019 14u59
Bron: Reumanet
meer over
zie ook rubriek