Een toekomst voor HBO5 n verpleegkunde

In 2013 heeft de Europese wetgever met een richtlijn beslist dat de opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger die binnen Europa kan worden tewerkgesteld moet bestaan uit ten minste 3 studiejaren (of gelijkwaardig aantal ECTS-studiepunten), die bestaan uit ten minste 4 600 uur theoretisch en klinisch onderwijs. De duur van het theoretisch onderwijs moet ten minste n derde bedragen en die van het klinisch onderwijs ten minste de helft van de minimumduur van de opleiding. Een titel van een opleiding moet bewijzen dat de verpleegkundige in staat is de 8 verpleegkundige competenties toe te passen. Deze richtlijn werd omgezet in de Belgische wetgeving.

De behoefte om nieuwe verpleegkundigen nauwgezet de 8 Europese competenties te laten verwerven, alsook de behoefte verpleegkundigen Euromobiel te kunnen laten afstuderen, hebben geleid tot de beslissing de bacheloropleiding in Belgi op te trekken naar 4 jaar.

Door deze beslissing bestaan nu twee opleidingen met verschillende opleidingsduur die tot nzelfde Belgische titel van verpleegkundige leiden:

n opleiding korte duur met name 3 jaar beroepsonderwijs en
n opleiding lange duur met name 4 jaar hoger onderwijs.

Voor de studenten met een vierjarige bacheloropleiding, gestart in 2016, bestaat er op heden geen twijfel dat zij als Euromobiele verpleegkundigen in 2020 zullen afstuderen.

Voor de studenten in de driejarige beroepsopleiding, gestart in 2016, heeft op heden geen enkele bevoegde minister van (volks)gezondheid of onderwijs duidelijk meegedeeld dat zij in juni 2019 Euromobiel zullen afstuderen.

De ene HBO5 school beweert aan de Europese voorwaarden te voldoen (8 competenties en 4600 stage-uren) mits creatief invoeren van stage-uren en de andere HBO5 school stelt van deze voorwaarden af te willen zien en genoegen te nemen met een Belgische verpleegkundige titel, die maakt dat werken als verpleegkundige buiten Belgi voor deze HBO5 afgestudeerden niet mogelijk is.
21 jun 2019 11u23
Bron: NVKVV
zie ook rubriek