Inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiŽnten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiŽnten.
Dit ontwerp voert de wet van 30 oktober 2018 uit, die verschillende bepalingen over gezondheid omvat. Deze wet verplicht het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiŽnten. Het ontwerp legt de datum van inwerkingtreding van deze verplichting vast op 1 januari 2020. Op dezelfde datum treedt het verplicht gebruik van de SAM-gegeven (Authentieke Bron geneesmiddelen) in het kader van het elektronisch voorschrijven in werking. Dit garandeert een optimale interoperabiliteit tussen de softwarepakketten van voorschrijvers en apothekers. Het ontwerp voorziet ook uitzonderingen op het verplicht elektronisch voorschrijven, bijvoorbeeld bij huisbezoeken, en in geval van overmacht.
02 mrt 2019 10u21
zie ook rubriek