Forfaitair tarief voor psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure vaststelt.
De huidige toegepaste tarieven voor het onderzoek in strafzaken zijn vastgelegd in de omzendbrief 131quater over gerechtskosten in strafzaken. De tariefstructuur hiervan is verouderd, archaÔsch geformuleerd, te gedetailleerd en onduidelijk. Dit ontwerp baseert zich op statistieken vanuit de gerechtelijke instanties over het aantal onderzoeken in verband met personen die eventueel zouden moeten worden geÔnterneerd. Het nieuwe voorstel van tarieven tracht meer duidelijkheid te scheppen en zorgt voor de volgende bepalingen:
  • het laten vallen van alle voorbereidende en beschrijvende stappen: er kan geen sprake meer zijn van het apart aanrekenen van allerlei werkingskosten
  • het duidelijk beschrijven van de aard van de in het koninklijk besluit vermelde expertises
  • de prijzen worden bijgesteld tot een bedrag, met name dit van het riziv dat 'geconventioneerde' artsen ontvangen
  • het principe dat er ťťn forensisch psychiater wordt aangesteld, die alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak, de keuze van de middelen en het resultaat.


Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
12 okt 2018 10u51
zie ook rubriek