Decreet legt fundament voor geestelijke gezondheidszorg van de toekomst

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 14 september 2018 het Ontwerpdecreet Geestelijke Gezondheid principieel goedgekeurd. Met dit kaderdecreet realiseert Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een stevig fundament voor de toekomstige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Het decreet omvat alle bestaande regelgeving van de sectoren in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de krijtlijnen van het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid dat al in uitvoering is, worden daarmee definitief vastgelegd. Nieuwe concepten als netwerken, functies en programmaís, maar ook ervaringsdeskundigheid zijn in het decreet kernbegrippen.
14 sep 2018 20u11
zie ook rubriek