Huisartsen moeten meer oog hebben voor kindermishandeling

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht op vraag van een Limburgse vertrouwensarts waarom bij dokters de drempel om de mishandeling te melden zo hoog ligt, en wat kan worden gedaan om dat te verbeteren. Om het aantal meldingen te verbeteren, moet er volgens het KCE al meer aandacht zijn voor het fenomeen voor het kind is geboren. ‘Gynaecologen, huisartsen en vroedvrouwen kunnen tijdens een zwangerschap al signalen opvangen’, zegt Vinck.
06 jun 2016 09u31
meer over
zie ook rubriek