Pediaters zijn het wachten beu

Al jaren bepleit de pediatrische sector het erkennen van alle subspecialismen in de kindergeneeskunde. Ook de Hoge Raad is er een voorstander van. Toch blijft de erkenning al jaren politiek geblokkeerd. Pediaters verliezen stilaan hun geduld. Het is immers het kind dat als patiënt door deze situatie wordt benadeeld.
Op 10 maart start het Jaarlijks congres van de Belgische Vereniging voor kindergeneeskunde. Daar wordt opnieuw gepleit voor de erkenning van subspecialismen binnen de pediatrie. “Het dossier ligt al twee legislaturen op het bureau van de minister van Volksgezondheid. De pediaters zijn het wachten beu”, zegt prof. Yvan Vandenplas, pediater organisator van het congres.

De voorbije 25 jaar zijn vooral de universitaire ziekenhuizen gaan subspecialiseren in de pediatrie. Momenteel zijn er drie specialismen voor pediaters erkend, namelijk hematologie-oncologie, neonatologie en neurologie. Voor de andere (gastro-enterologie, pneumologie, nefrologie, cardiologie) is de erkenning onbestaand. Al deze specialismen bestaan vandaag officieus, maar er is geen regeling en daarom ook geen erkend opleidingsprogramma. Dat is nadelig voor de opleiding in deze specialisaties. In Vlaanderen zijn er vandaag ruim 700 pediaters.

Geen beschermde titel
“Het uitlaten van de erkenning van subspecialismen heeft een grote invloed op de kwaliteit van de zorg. Het wil bv. zeggen dat iedereen zich op vandaag zomaar een kinder-pneumoloog kan noemen, want het is geen beschermde titel. Dat is niet alleen onverstandig, maar ook een negatieve factor voor de kwaliteit van zorg die aangeboden wordt omdat er geen garantie van adequate opleiding is. Een kind heeft namelijk zowel biologisch als mentaal een aangepaste behandeling nodig. Zij zijn het grootste slachtoffer van het uitlaten van de erkenning”, aldus prof. Anne Malfroot, voorzitster van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde.

“Het invoeren van de erkenning heeft voorts geen significante invloed op het overheidsbudget. Daarom roepen we vandaag opnieuw op: minister van Volksgezondheid, zorg voor de erkenning van subspecialismen in de pediatrie. Zorg voor goede zorg voor kinderen”, besluit prof. Yvan Vandenplas.
10 mrt 2016 14u11
meer over
zie ook rubriek