Belgische pediaters herhalen pleidooi voor erkenning subspecialismen

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK) herhaalt donderdag, bij het begin van haar jaarlijks congres, haar pleidooi voor de erkenning van subspecialismen binnen de pediatrie. “Het uitblijven van de erkenning van subspecialismen heeft een grote invloed op de kwaliteit van de zorg”, zegt professor Anne Malfroot, voorzitster van de BVK. Het pleidooi van de Belgische pediaters is niet nieuw. “Het dossier ligt al twee legislaturen op het bureau van de minister van Volksgezondheid”, zegt professor Yvan Vandenplas, pediater en organisator van het congres, in een persbericht. “We zijn het wachten beu.”
10 mrt 2016 11u50
meer over
zie ook rubriek