Pediaters pleiten opnieuw voor erkenning subspecialismen

Al jaren bepleit de pediatrische sector het erkennen van alle subspecialismen in de kindergeneeskunde. Ook de Hoge Raad is er een voorstander van. Toch blijft de erkenning al jaren politiek geblokkeerd. De pediaters verliezen hun geduld. Immers, het kind als patiënt wordt erdoor benadeeld.
Op 10 maart start in Brussel het jaarlijks Congres van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde. Daar wordt opnieuw gepleit voor deze erkenning. De openingsspreker Prof. J. Lambert, Voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Hoge Raad Geneesheren-Specialisten en Huisartsen bespreekt het thema van 9 tot 9.30 uur. Onmiddellijk na haar presentatie – om 9.30 uur - is in een afzonderlijk lokaal ("The Library") bij de congreszaal van de “The Egg” een persbriefing voorzien waarop het grote belang van deze erkenning zal worden toegelicht.
07 mrt 2016 14u05
meer over
zie ook rubriek