Beter leren samenwerken in de zorgsector

Een week lang leren een recordaantal zorgverleners in spé – van artsen over vroedvrouwen tot orthopedagogen –hoe ze in de gezondheidszorg beter kunnen samenwerken over de disciplines heen. Maar liefst 850 studenten uit binnen- en buitenland die een opleiding volgen in de gezondheidszorg genieten samen onderwijs over hoe ‘Interprofessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg’.
De twaalfde editie van deze module wordt georganiseerd door de AP Hogeschool, Hogeschool Zeeland, KdG, Thomas More Hogeschool en Universiteit Antwerpen.

Interdisciplinair samenwerken voor welzijn patiënt
Bij de behandeling van een patiënt komen vaak meerdere zorgdisciplines aan bod met ieder eigen inzichten en belangen waardoor gezamenlijk overleg en afstemming belangrijk is. Zeker om de best mogelijke zorg voor de patiënt te realiseren.

Om de studenten die binnenkort in de zorgsector terechtkomen zo goed mogelijk klaar te stomen, organiseren de AP Hogeschool, Hogeschool Zeeland, KdG, Thomas More Hogeschool en Universiteit Antwerpen voor de twaalfde keer ‘Interprofessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg’. In deze module wordt gestreefd naar interdisciplinaire ‘samenwerking’ en ‘teamwork’ waarbij de patiënt centraal wordt gesteld en de continuïteit en de kwaliteit van de zorg geoptimaliseerd worden.

850 studenten die een opleiding volgen tot apotheker, arts, ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, maatschappelijk assistent, orthopedagoog, toegepaste psycholoog, verpleegkundige, voedingsdeskundige of vroedvrouw werken een week lang samen onder begeleiding van 80 begeleiders om de broodnodige interdisciplinaire competenties aan te scherpen.

De studenten gaan in groepen van 16 of 8 aan de slag met behulp van concrete casussen, die ze uit hun eigen stageterrein meebrengen. Daarbij leren ze verschillende invalshoeken ontdekken en onderzoeken. als lid van een interprofessioneel team leren ze hoe ze efficiënt kunnen overleggen met collega’s en andere experts binnen de gezondheidszorg. Moeilijke ethische dilemma’s waarbij rekening wordt gehouden met de leefwereld en de rechten van de patiënt staan hierbij centraal.

De module loop van 29 februari tot 4 maart en wordt op vrijdagvoormiddag afgesloten met een plenaire sessie en paneldiscussie. Daarbij worden leer- en aandachtspunten van studenten geconfronteerd met de praktijkervaring van enkele deskundigen.
03 mrt 2016 08u58
zie ook rubriek