1 op 3 mensen geluidsziek. Roep om preventie klinkt luider.

Vandaag, op de Internationale Dag van het Gehoor vragen Europese en Amerikaanse onderzoekers aandacht voor het effect van lawaai op onze gezondheid. Slechts de helft van de mensen is er zich van bewust dat een langdurige blootstelling aan intens geluid ernstige schade kan veroorzaken. Eén op drie heeft geen optimaal functionerend gehoor. Preventie, al op jonge leeftijd, is meer dan ooit nodig om ‘geluidsziekte’ tegen te gaan.
Harde cijfers
In onze verstedelijkte samenleving is lawaai overal. In het beste geval is dat irriterend, maar in sommige situaties – denk aan de oorverdovende decibels van een popconcert, het bedienen van pneumatisch gereedschap, het werken in de omgeving van lawaaierige machines – kan het ronduit gevaarlijk zijn voor het gehoor. Een rockband produceert al gauw 110 decibel, wat even luid is als een geweerschot... dat twee uur lang zou duren. Met de steun van Amplifon voerde GfK Eurisko een onderzoek uit bij 8.800 mensen in 47 steden en 11 landen naar het effect van lawaai op onze fysieke én mentale gezondheid. De resultaten zijn verhelderend:
  • Mensen storen zich het meest aan omgevingslawaai (op straat, in het verkeer, op het werk), te luide muziek, televisie en radio, drukke groepsgesprekken en het geluid van huishoudelijke apparaten.
  • Slechts de helft van de ondervraagden is er zich van bewust dat een frequente en langdurige blootstelling aan intense geluiden niet alleen gehoorverlies kan veroorzaken, maar ook een impact heeft op de psychologische gezondheid (slaapstoornissen, gevoelens van irritatie, concentratieverlies...).
  • Hoewel 1 op 3 erkent geen optimaal gehoor te hebben, gebruikt slechts 20% een hoorapparaat, terwijl die toestellen vandaag nauwelijks nog zichtbaar zijn en steeds beter presteren.
  • Naast gehoorverlies wijst de studie op twee belangrijke neveneffecten van buitensporig lawaai: 10 tot 25% van de bevolking krijgt minstens 1 keer in zijn leven te maken met tinnitus (oorsuizen door bv. het luisteren naar te luide muziek) en bij 4% is dat blijvend; zo’n 10% van de bevolking en 17% van de jongeren leidt aan hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Blootstelling aan een grote hoeveelheid lawaai vermijden en preventieve gehoorbeschermers zoals oordopjes kunnen hier al veel schade voorkomen.


Europese en Amerikaanse wetenschappers, verbonden aan vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstellingen (Cambridge, MIT …), pleiten naar aanleiding van de studie voor meer preventieve actie. Mensen van álle leeftijden moeten bewust worden gemaakt van het effect van lawaai op de gezondheid. Zeker in België dat, samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Italië, tot de landen behoort waar de negatieve impact van lawaai op de gemoedstoestand en de psychofysiologische gezondheid het grootst is.

Internationale Dag van het Gehoor
Preventie is ook het thema van de International Ear Care Day, die telkens op 3 maart valt. Met dit initiatief focust de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de gevolgen van gehoorverlies. Dit jaar staat gehoorverlies bij kinderen centraal. De WHO heeft berekend dat wereldwijd 32 miljoen kinderen gehoorschade hebben (door genetische factoren, complicaties bij de geboorte, infecties en ziekte, overtollig lawaai en medicatie). 60% daarvan kan worden vermeden door preventieve maatregelen. Een vroege identificatie van gehoorproblemen minimaliseert ontwikkelingsstoornissen en komt latere communicatie, educatie en sociale integratie ten goede. Amplifon biedt in zijn hoorcentra daarom gratis hooranalyses voor jong en oud aan (zonder medisch doel). Dat gebeurt door gediplomeerde audiologen. Op basis van de uitslag wordt de klant dan doorverwezen naar een oorarts voor verdere behandeling.
03 mrt 2016 14u24
zie ook rubriek