Psychologen op de bres voor meer patiëntenbescherming

Op vrijdag 4 maart verenigt de Psychologencommissie in Brussel meer dan 1000 psychologen. Samen willen ze nadenken over een betere omkadering van hun beroep waarin de patiënt centraal staat. Minister van volksgezondheid Maggie De Block en minister van Middenstand Willy Borsus komen er pleiten voor een Orde van Psychologen die de kwaliteit van de psychologische dienstverlening moet bewaken.
Titelmisbruik staat vertrouwen in de weg
In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen gediplomeerde en door de Psychologencommissie erkende ‘psychologen’ mogen hem gebruiken. Eind 2015 telde ons land er al 10.600. “Toch zijn er in ons land meer dan 1000 hulpverleners die de titel van psycholoog misbruiken en dat is een rem op de professionalisering van de hele beroepsgroep. Bovendien genieten psychologen vandaag niet altijd het volle vertrouwen van andere actoren in de geestelijke gezondheidssector. Nochtans spelen ze een belangrijke maatschappelijke rol in een tijd waarin psychologische aandoeningen au sérieus genomen moeten worden”, zegt Edward Van Rossen, psycholoog en directeur van de Psychologencommissie. Hij pleit dan ook voor een strengere aanpak van titelfraude, uit respect voor de geloofwaardigheid van het beroep.

Al in 2013 bracht de Belgische Gezondheidsenquête, uitgevoerd bij meer dan 10.000 Belgen van 15 jaar en ouder, aan het licht dat 32% psychische problemen had die verwijzen naar een ‘slecht in zijn vel zitten’. 7% gaf aan een depressie te hebben gehad in het voorgaande jaar en 4,2% zei al minstens één zelfmoordpoging ondernomen te hebben. Ernstige cijfers die in 2014 werden bevestigd door een Vlaamse online survey van LUCAS in samenwerking met Te Gek!? en iVOX bij meer dan 2000 Vlamingen tussen 18 en 79 jaar. Daarin zei 91% al geconfronteerd te zijn geweest met psychische problemen in de nabije omgeving (bij 56% was dat een gezinslid met psychische problemen, 51% had ooit zelf een psychisch probleem). Bijna 35% zocht daarvoor hulp. Echter, ongeveer 65% heeft nog te weinig vertrouwen in de sector om de stap te zetten naar een hulpverlener.

Betere bescherming van psycholoog én patiënt
“Elk wettelijk erkend en zichzelf respecterend beroepsorgaan dient te voorzien in een goed functionerend tuchtsysteem. De afgelopen jaren is er dan ook werk gemaakt van een eigen deontologische beroepscode en tuchtrecht voor psychologen”, zegt Kris Luyckx, advocaat en voorzitter van de Tuchtraad van de Psychologencommissie. “Hierdoor fungeert de titel van psycholoog als een kwaliteitslabel dat respect afdwingt.” Doet een psycholoog nooit aan bijscholing? Houdt hij zich niet aan het beroepsgeheim? Heeft hij seksuele betrekkingen met zijn cliënt? Levert hij een partijdig verslag in een echtscheidingszaak? Dan kan men klacht indienen bij de tuchtraad van de Psychologencommissie. “Maar bij klachten over niet-erkende ‘psychologen’ staan we machteloos en zo blijven hun patiënten in de kou staan. Dit doet uiteraard afbreuk aan het vertrouwen in het beroep”, vervolgt Kris Luyckx. Een uitbreiding van de bevoegdheden van de Psychologencommissie is dus broodnodig. Zij kan hiervoor rekenen op steun vanuit de regering.

Naar een Orde voor Psychologen?
In februari communiceerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) haar plannen om de uitoefening van de klinische psychologie te reglementeren. Samen met minister van Middenstand Borsus (MR), koestert ze de wens om de taken van de Psychologencommissie drastisch uit te breiden en deze te laten evolueren tot een modern beroepsinstituut. “Zoals bij de artsen, zouden we de bijscholing van psychologen beter kunnen controleren en titelmisbruik proactief kunnen opsporen en vervolgen. Als volwaardig instituut kunnen we ook instaan voor de reglementering van klinisch psychologen. Dit alles zal een duurzame kwaliteitsverbetering van de hele beroepsgroep met zich meebrengen en de deur naar terugbetaling voor psychologen verder openzetten”, zegt Alexander Allaert, magistraat en vicevoorzitter van de Psychologencommissie. Het congres in Brussel is een ideaal moment om alle partijen rond dit thema samen te brengen en ideeën uit te wisselen.
01 mrt 2016 17u24
meer over
zie ook rubriek