Eerste totale heupprothese (THP) bij een patiŽnt in ambulante zorg

Op 21 december 2015 plaatste Dr. Etienne Willemart, diensthoofd Orthopedie in de Kliniek Sint-Jan te Brussel, voor het eerst in BelgiŽ een totale heupprothese bij een ambulante patiŽnt. Deze techniek wordt toegepast in dagheelkunde, waardoor de patiŽnt Ďs morgens toekomt en de avond zelf nog het ziekenhuis kan verlaten.
Onmiskenbaar een groot succes voor deze patiŽnt die gisteravond terug naar huis kon en zijn revalidatie zal verderzetten in huiselijke kring alvorens hij binnen enkele dagen het werk kan hervatten. Dit is een innoverende interventie met veel voordelen voor de patiŽnt en waar minder kosten aan verbonden zijn voor onze gezondheidszorg.

Het plaatsen van een totale heupprothese is een vaak voorkomende ingreep in BelgiŽ. Gewoonlijk moet de patiŽnt na een dergelijke interventie 5 ŗ 7 dagen in het ziekenhuis doorbrengen. In de Kliniek Sint-Jan worden er elk jaar honderden protheses geplaatst. Meer dan tien jaar geleden besloot onze instelling om te werken volgens een ďRapid RecoveryĒ zorgprotocol. Een recente studie toont zelfs aan dat de Kliniek Sint-Jan zich onder het nationale gemiddelde bevindt wat betreft hospitalisatieduur en noodzaak tot herziening van de ingreep (op de 2de plaats in het Brussels gewest)*.

Dr. Willemart, diensthoofd orthopedie, licht toe: ďHet kunnen aanbieden van een totale heupvervanging in ambulante zorgverstrekking vermindert aanzienlijk de verblijfsduur van de patiŽnt in het ziekenhuis en garandeert een snellere revalidatie waardoor de terugkeer naar Ďeen normaal levení in optimale omstandigheden gebeurt. We kunnen een dergelijke ingreep in ambulante zorgverstrekking aanbieden dankzij zogeheten ďminimally-invasiveĒ technieken waarbij performante medische tools worden gebruikt en ook dankzij het ĎRapid Recoveryí zorgprotocol. Er moet eveneens worden benadrukt dat er een uitstekende samenwerking tot stand kwam tussen enerzijds de dienst anesthesie, de zorgeenheden, de dienst orthopedie van de Kliniek Sint-Jan en anderzijds de huisarts van de patiŽnt die samen een uiterst nauwkeurig zorgprotocol hebben opgesteld waardoor de patiŽntveiligheid wordt gegarandeerd. Wij zijn zeer verheugd dat alles verlopen is zoals gepland en dat de patiŽnt reeds om 18.00 u terug huiswaarts kon keren, dus de avond zelf nog na de interventie, en dit in alle rust en met zeer weinig pijn. Hij stapte al zonder krukken te moeten gebruiken.Ē

De patiŽnt kwam toe om 7.00 u ís morgens. De interventie nam ongeveer ťťn uur in beslag, gebeurde onder algemene verdoving en duurde tot 9.30 u. Bij het ontwaken, kon hij naar zijn kamer worden gebracht waar hij om 12.00 u met behulp van krukken zijn eerste stappen heeft gezet. Om 15.00 u mocht hij al oefenen om de trap op en af te gaan. Op het einde van de namiddag werd hij opgehaald door een familielid om terug naar huis te keren. De patiŽnt kan tegenwoordig thuis revalideren onder toezicht van een kinesitherapeut en de huisarts. Binnen enkele dagen heeft hij opnieuw een afspraak met Dr. Willemart zodat een goede postoperatieve opvolging wordt gegarandeerd.

ďNiet alle patiŽnten zijn geschikt voor de plaatsing van een totale heupprothese in ambulante zorg. Dit wordt geval per geval bekeken door de orthopedisch chirurg in overleg met de patiŽnt en diens huisarts. Bepaalde voorwaarden moeten worden vervuld. Zo moet de patiŽnt in de buurt van het ziekenhuis wonen, medische zorg kunnen krijgen buiten het ziekenhuis en ook zelf een bepaalde motivatie aan de dag leggen. Wij zijn zeer verheugd dat dankzij dit multidisciplinaire voorbereidende werk, de perfecte coŲrdinatie tussen het team van verpleegkundigen in het ziekenhuis en de mogelijkheid om de zorg thuis verder te zetten, ons zorgaanbod kon worden uitgebreid en dat aan deze patiŽnten innoverende heelkundige oplossingen kunnen worden voorgesteld die bovendien veilig en kwaliteitsvol is, veel voordelen met zich mee brengen en tegelijkertijd minder kostelijk zijn voor de gezondheidszorgĒ, besluit Dr. BenoÓt-Philippe Hermans, Algemeen Directeur van de Kliniek Sint-Jan.
22 dec 2015 14u27
meer over
zie ook rubriek