Multifactoriële aanpak Alzheimer kan tot nieuwe innovatieve therapieën leiden

Binnenkort verschijnt in het toonaangevende tijdschrift Alzheimer’s & Dementia een zogenaamd ‘perspective’-artikel van de hand van een aantal VUB-onderzoekers, onder wie bio-ingenieurs, structureel-biologen, ecologen en één neuroloog. Doel van de VUB-wetenschappers is het openbreken van het Alzheimeronderzoek door analogieën bloot te leggen met zogeheten ‘ecosysteem management’-principes. De onderzoekers pleiten voor een multifactoriële en vroegtijdige aanpak van de ziekte van Alzheimer, in plaats van symptoombestrijding zoals nu vaak nog de praktijk is.
29 okt 2015 19u59
meer over
zie ook rubriek