Gebit verraadt of kind arm of rijk is

De waarheid komt uit een kindermond: de toestand van het gebit vertelt veel over de afkomst van het kind. Van de kinderen en jongeren, jonger dan 18 jaar, uit kwetsbare gezinnen heeft slechts 27 procent nog géén cariës gehad. Van kinderen uit gegoede gezinnen is dat daarentegen 48 procent. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben bijna dubbel zo vaak cariës als andere kinderen, en ze mijden veel vaker de tandarts.
07 okt 2015 08u13
meer over
zie ook rubriek