Vervanging giscorrectie door hogere cesuur positief geėvalueerd aan UGent

De Universiteit Gent kiest definitief voor de hogere cesuur in plaats van de giscorrectie bij meerkeuze-examens. Met de hogere cesuur worden niet langer punten afgetrokken als studenten een foute antwoordmogelijkheid kiezen, maar moeten ze wel minstens 25 van de 40 vragen juist beantwoorden om te slagen. De UGent paste de hogere cesuur dit academiejaar al toe. Na evaluatie van de resultaten heeft de Onderwijsraad gisteren beslist om blijvend deze methode te hanteren.
03 jul 2015 09u40
Bron: UGent.be
meer over
zie ook rubriek