Oost-Vlaamse ziekenhuizen voorstander van referentiecentrum seksueel geweld

Een meerderheid van de Oost-Vlaamse ziekenhuizen is voorstander van een referentiecentrum voor seksueel geweld. Dat blijkt uit onderzoek van het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid (UGent) i.o.v. de Provincie Oost-Vlaanderen.
Binnen een referentiecentrum seksueel geweld voorziet men alle nodige zorg in één centrum: politionele, medische, psychosociale en juridische hulp. Dat is eenvoudiger en beter voor zorgverleners en slachtoffers. Ons land voorziet zo’n centrum nog niet. Nochtans heeft België daartoe de intentie geuit bij de ondertekening van de Istanbul conventie, het verdrag van de Raad van Europa dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld wilt voorkomen en bestrijden.

Enkele opvallende onderzoeksresultaten
• De bevraagden onderschatten de werkelijke omvang van seksueel geweld, vooral bij jongeren en mannelijke slachtoffers.
• Oost-Vlaamse ziekenhuizen krijgen regelmatig patiënten over de vloer met seksuele geweldervaringen. Eén derde van de bevraagde ziekenhuizen ziet wekelijks minstens één patiënt die zich aanmeldt als slachtoffer van seksueel geweld. Een gericht ziekenhuisbeleid hierrond ontbreekt vaak.
• De meeste ziekenhuizen zijn in staat om medisch-technisch de juiste onderzoeken uit te voeren bij volwassenen. Er zijn echter te weinig opgeleide gynaecologen om dit te doen bij kinderen.
• Slechts een absolute minderheid kan de nodige psychosociale en forensische zorg bieden.

"Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen streeft al jarenlang naar een integrale aanpak van geweld door politie, justitie en zorg beter op elkaar af te stemmen. De resultaten van het onderzoek sluiten hierbij aan", aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor welzijn.

Over het onderzoek
Het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid (ICRH), verbonden aan de Universiteit Gent, voerde op vraag van de Provincie Oost-Vlaanderen volgend onderzoek uit: "Naar een holistische aanpak van seksueel geweld: zijn referentieziekenhuizen seksueel geweld in Oost-Vlaanderen een haalbaar en wenselijk model?"

11 jun 2015 16u24
Bron: UGent.be
meer over
zie ook rubriek