Woonzorgcentra krijgen er 8.413 nieuwe woongelegenheden bij

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 volledig bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Vandaag tellen de wooncentra 76.539 woongelegenheden. Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen zorgt er nu voor dat er tegen eind 2018  8.413 nieuwe woongelegenheden kunnen bijkomen.
“Nooit eerder werd op zo een korte tijdspanne het aantal woongelegenheden in de ouderenzorg met zo een grote capaciteit uitgebreid. Op die manier gaat Vlaanderen één van de grootste uitdagingen van deze tijd aan: de vergrijzing”, zegt Vandeurzen.

Vandaag is 1 op 5 van de Vlamingen 65-plusser. In 2030 zal dit aantal stijgen naar 1 op 4. Het aandeel 80-plussers zal tegen 2050 bijna verdubbelen. Volgens de ramingen van het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit 2011 zal in Vlaanderen een groei van 24.300 woongelegenheden in woonzorgcentra tegen 2025 noodzakelijk zijn. In de vorige legislatuur (periode 2011 – 2014) al werden 7.317 woongelegenheden in woonzorgcentra erkend (of nog in onderzoek).

Erkenningskalender woonzorgcentra
Om de groei van het aantal woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in kaart te brengen, nam minister Vandeurzen eind 2013 het initiatief van een erkenningskalender. Met de erkenningskalender wordt een proactieve inschatting gemaakt van de concrete realisatie van de 18.184 voorafgaande vergunningen voor woongelegenheden in woonzorgcentra en 932 voorafgaande vergunningen in centra voor kortverblijf die reeds verleend waren. In totaal werd, voor de eerstvolgende jaren, een aanvraag voor 11.018 woongelegenheden door de initiatiefnemers ingediend. Op basis hiervan werd een planning voor de eerstvolgende jaren opgemaakt en wordt de zorgfinanciering gegarandeerd. Zo kunnen we de initiatiefnemers financiële zekerheid bieden en weten ze ook wanneer ze in exploitatie kunnen gaan.

Uitbreiding in woonzorgcentra en centra kortverblijf
De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist dat voor de jaren 2015 en 2016 alle ingediende erkenningskalenders worden toegekend. Dat wil zeggen dat de Vlaamse Regering zich verbindt tot een meerjarenplanning voor de aangroei van woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Voor 2015 gaat dit over 2.348 woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf en voor 2016 gaat het om 3.287 woongelegenheden.

Voor de ingediende erkenningskalenders van 2017 (in totaal 5.383 woongelegenheden) worden vooraf bepaalde prioriteringscriteria toegepast, voor maximaal 1.389 woongelegenheden per jaar.

Ook na 2018 zullen investeringen in ouderenzorg noodzakelijk blijven. Conform het Vlaams regeerakkoord en rekening houdend met de trends wil Vandeurzen blijvend werk maken van een hedendaags ouderenbeleid dat inspeelt op de noden en vragen van de ouderen die zo lang als mogelijk thuis wil blijven wonen. Ook wordt verder aan de gang gegaan met de medische en technologische vooruitgang in de zorgsector en de ontwikkeling van de Vlaamse sociale bescherming, waarvan de ouderenzorg een deel is. Ondertussen zullen de verleende voorafgaande vergunningen blijven gelden.

Vernieuwing financieringsmodel
Ook wordt de volgende maanden werk gemaakt van een nieuw financieringsmodel voor de infrastructuur van onze woonzorgcentra. Een taskforce (met de betrokken sectoren, de banken en verzekeraars, de bouwsector en architecten, de administraties die hierover expertise hebben) werd hiervoor op vraag van minister Vandeurzen reeds in het leven geroepen. Het is de intentie om dit vernieuwd model te starten in 2016.

29 apr 2015 08u59
meer over
zie ook rubriek