Ministers Vandeurzen en De Block bespreken opvang jongeren met complexe hulpvraag

De federale en Vlaamse ministers van Volksgezondheid Maggie De Block en Jo Vandeurzen hebben deze voormiddag overleg gepleegd over de opvang en begeleiding van jongeren met complexe hulpvragen.†Ministers De Block en Vandeurzen benadrukken het belang van een nauwe samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen in dit domein.
Beide ministers hebben beslist na te gaan welke elementen van de lopende samenwerking versneld kunnen worden. Concreet gaat het om vijf regionale projecten rond de samenwerking tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulp in Vlaanderen. De evaluatie van deze projecten loopt momenteel. Ook het experiment in Leuven, Libel, waarbij in crisissituaties ook vanuit de meldpunten crisisjeugdhulp een beroep kan worden gedaan op het aanbod in de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt verder verkend met het oog op uitbreiding. Uit de eerste aanbevelingen blijkt het grote belang van afgestemde crisishulp voor kinderen en jongeren. Het versterken van het beleid voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren staat ook op de agenda van de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid van 30 maart. Dat omvat ook een nauwere samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten.

18 mrt 2015 09u16
meer over
zie ook rubriek