Contactpunt Dementie voor professionelen van start

Vlaams minister Jo Vandeurzen lanceerde samen met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen het Ďcontactpunt dementieí voor zorgactoren. Het contactpunt zorgt ervoor dat hulp- en zorgverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bekijken de nood, en zorgen voor de nodige begeleiding. Het contactpunt is ťťn van de actiepunten uit het Transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu.
Het contactpunt dementie is een hulplijn voor huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, sociale diensten, politieagenten... Het contacpunt slaat een brug tussen de persoon met dementie en alle mogelijke hulpverleners die kunnen helpen in het dementieproces. Professionele zorg- en hulpverleners staan dicht bij patiŽnten/cliŽnten en hun mantelzorgers. Zij merken dan ook vaak als eerste de signalen wanneer de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt en er nood is aan meer of andere begeleiding. Kort op de bal spelen kan meer frustratie voorkomen, want de zorg en begeleiding van mensen met dementie is niet makkelijk. Via het nummer 078-05 08 19 (of contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be), dat vandaag gestart wordt door de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, kunnen ze dit melden. Het contactpunt kan ook via mail gecontacteerd worden en is 24 uur op 24 uur bereikbaar. Wanneer een zorg- of hulpverlener een situatie gemeld heeft, wordt binnen de week contact opgenomen om een gratis huisbezoek aan te bieden door een dementiekundige maatschappelijk werker verbonden van het ziekenfonds. Tijdens het bezoek wordt nagegaan hoe de persoon met dementie en zijn mantelzorger zo goed als mogelijk ondersteund kunnen worden. Dat kan gaan over gespecialiseerde (thuis)zorg of opvang, administratieve ondersteuning, psychosociale ondersteuning (omgaan met zorgstress, relatiestress, anticiperend rouwenÖ) en instaan voor langdurige begeleiding indien nodig. jo vandeurzen: ďVia deze aanpak brengen professionele zorg- en hulpverleners hun patiŽnt/cliŽnt en zijn mantelzorger op een laagdrempelige manier in contact met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Het nummer wordt vandaag bekend gemaakt aan diverse groepen hulpverleners. Het contactpunt is uitsluitend gericht naar professionele zorg- en hulpverleners. Familieleden, vrienden of de mantelzorger van een persoon met dementie kunnen rechtstreeks contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds waarbij ze zijn aangesloten of een regionaal Expertisecentrum Dementie." Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieuVorig jaar lanceerde minister Vandeurzen het Transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu. Dat plan vertrekt vanuit de gedachte dat we bij de verschuiving van acute naar chronische zorg, zelfredzaamheid en zelfzorg moeten aanmoedigen en vertrekken vanuit de noden van de patiŽnt en zijn omgeving. Verder is het ondersteunen en waarderen van mantelzorg belangrijk en in functie daarvan moet professionele zorg en hulp gemobiliseerd worden.
Het contactpunt dementie is een hulplijn voor huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, sociale diensten, politieagenten... Het contacpunt slaat een brug tussen de persoon met dementie en alle mogelijke hulpverleners die kunnen helpen in het dementieproces. Professionele zorg- en hulpverleners staan dicht bij patiŽnten/cliŽnten en hun mantelzorgers. Zij merken dan ook vaak als eerste de signalen wanneer de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt en er nood is aan meer of andere begeleiding. Kort op de bal spelen kan meer frustratie voorkomen, want de zorg en begeleiding van mensen met dementie is niet makkelijk. Via het nummer 078-05 08 19 (of contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be), dat vandaag gestart wordt door de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, kunnen ze dit melden. Het contactpunt kan ook via mail gecontacteerd worden en is 24 uur op 24 uur bereikbaar.

Wanneer een zorg- of hulpverlener een situatie gemeld heeft, wordt binnen de week contact opgenomen om een gratis huisbezoek aan te bieden door een dementiekundige maatschappelijk werker verbonden van het ziekenfonds. Tijdens het bezoek wordt nagegaan hoe de persoon met dementie en zijn mantelzorger zo goed als mogelijk ondersteund kunnen worden. Dat kan gaan over gespecialiseerde (thuis)zorg of opvang, administratieve ondersteuning, psychosociale ondersteuning (omgaan met zorgstress, relatiestress, anticiperend rouwenÖ) en instaan voor langdurige begeleiding indien nodig.

jo vandeurzen: ďVia deze aanpak brengen professionele zorg- en hulpverleners hun patiŽnt/cliŽnt en zijn mantelzorger op een laagdrempelige manier in contact met de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Het nummer wordt vandaag bekend gemaakt aan diverse groepen hulpverleners. Het contactpunt is uitsluitend gericht naar professionele zorg- en hulpverleners. Familieleden, vrienden of de mantelzorger van een persoon met dementie kunnen rechtstreeks contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds waarbij ze zijn aangesloten of een regionaal Expertisecentrum Dementie."

Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu
Vorig jaar lanceerde minister Vandeurzen het Transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu. Dat plan vertrekt vanuit de gedachte dat we bij de verschuiving van acute naar chronische zorg, zelfredzaamheid en zelfzorg moeten aanmoedigen en vertrekken vanuit de noden van de patiŽnt en zijn omgeving. Verder is het ondersteunen en waarderen van mantelzorg belangrijk en in functie daarvan moet professionele zorg en hulp gemobiliseerd worden.

Elke maatschappelijke werker dementiekundig
Naast de start van het contactpunt dementie, hebben alle diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zich in het kader van het transitieplan bereid verklaard om hun maatschappelijk werkers op te leiden tot dementiekundige hulpverleners. Het Vlaamse Expertisecentrum Dementie zorgde voor de opleidingspakketten en via het principe van Ďtrain the trainerí wordt de opleiding momenteel ingevoerd in heel Vlaanderen. De Vlaamse overheid zal later dit jaar de eerste attesten uitreiken voor de dementiekundige maatschappelijke werkers. Het is de ambitie om elke maatschappelijk werker dementiekundig te maken.
13 mrt 2015 09u14
meer over
zie ook rubriek