Slechts kwart van Belgen preventief naar tandarts

Slechts 24% van de bevolking gaat regelmatig preventief naar de tandarts (in minstens 2 op 3 kalenderjaren). Hoewel dit een stijging is van bijna 4% ten opzicht van 2008 is er weinig reden tot optimisme. Het aandeel bij de -18 jarigen is niet spectaculair hoger: 35,5% bij 5-14 jarigen en 31% bij 15-18 jarigen.
11 mrt 2015 08u56
meer over
zie ook rubriek