Abortus kan niet op bestelling

De Leuvense ethicus Paul Schotsmans wil dat er richtlijnen komen over late zwangerschapsafbrekingen om medische redenen. is almaar meer vraag naar. Ook uit Nederland. Zelf heeft hij weet van meerdere Nederlanders die voor een late zwangerschapsafbreking om medische redenen bij de KU Leuven aanklopten. Paul Schotsmans zetelt er in de commissie Medische Ethiek van het UZ Gasthuisberg. In Nederland is de wet enkele jaren geleden strikter gemaakt, waardoor geen enkele zwangerschapsafbreking er nog kan na 24 weken.
10 mrt 2015 09u27
meer over
zie ook rubriek