Onlinehulp werkt goed bij alcoholprobleem

Veel artsen voelen weerstand tegen het voorschrijven of adviseren van onlinehulpprogramma's. Dat is onterecht, zeker als het om alcoholproblematiek gaat. De beschikbare tools zijn zeer geschikt om problemen bespreekbaar te maken.
09 mrt 2015 11u08
meer over
zie ook rubriek