Elektronisch dossier voor kinderen bij Kind en Gezin

De medische gegevens van de kinderen die gezien worden op het consultatiebureau van Kind en Gezin moeten vanaf februari niet meer in een papieren medisch dossier genoteerd worden. Voortaan worden ze digitaal opgeslagen in het ge´ntegreerd elektronisch dossier. Het dossier vormt een aanvulling op het bestaande elektronisch verpleegkundig dossier.
28 jan 2015 14u48
meer over
zie ook rubriek