Een derde Vlaamse huisartsen drinkt te veel

Bijna alle Vlaamse huisartsen drinken af en toe alcohol en één op de drie is een risicodrinker. Dat stelt huisarts en Vlaams parlementslid Freya Saeys in een artikel in het populairwetenschappelijk magazine EOS. Volgens Saeys doet een op de acht – vooral mannelijke – huisartsen aan bingedrinken, waarbij maandelijks op één avond meer dan vijf glazen alcohol worden gedronken. Ook zijn er onder de 626 geënquêteerde huisartsen veel die dagelijks drinken: één op de zeven.
22 okt 2014 10u30
meer over
zie ook rubriek