Meer maag-darminfecties door maagzuurremmers

Door gebruik van protonpompremmers is het aantal maag-darminfecties veroorzaakt door de Campylobacter-bacterie gestegen. Onderzoek door medewerkers van het RIVM gepubliceerd in Eurosurveillance wijst dat uit. Vooral onder ouderen lijkt een groot deel van de Campylobacter-infecties verband te houden met het gebruik van deze maagzuurremmers.
De onderzoekers (Martijn Bouwknegt e.a.) schatten dat er in Nederland in 2011 102.000 infecties door de bacterie werden veroorzaakt; in 1100 gevallen was ziekenhuisopname noodzakelijk. 40 procent van de infecties bij mensen ouder dan 50 jaar houdt waarschijnlijk verband met het gebruik van protonpompremmers, tegenover 12 procent onder jongeren. Dat zou betekenen dat bij ongeveer 300 van de 1100 ziekenhuisopnamen het gebruik van maagzuurremmers een rol heeft gespeeld.

jongeren lijken een wat groter risico te hebben op een Campylobacter-infectie dan ouderen. Dat niettemin meer ouderen een infectie oplopen komt omdat ze simpelweg vaker maagzuurremmers gebruiken. De onderzoekers constateren een trendbreuk in 2012, toen het gebruik van protonpompremmers weer wat begon af te nemen.

Bouwknegt e.a. konden geen causale mechanismen aantonen, maar de verklaring voor het verband ligt niettemin voor de hand: bacteriŽn die op het voedsel zitten, hebben een grotere kans om in de maag te overleven en in de darmen een infectie te veroorzaken als er minder maagzuur is. Mogelijk is het gebruik van protonpompremmers daarom ook van invloed op maag-darminfecties die worden veroorzaakt door Salmonella, E. coli en Listeria.

Het RIVM pleit voor een zorgvuldige afweging bij het gebruik van protonpompremmers gecombineerd met goede voorlichting aan de gebruikers.

Henk Maassen
28 aug 2014 11u52
meer over
zie ook rubriek