Zorgnet Vlaanderen berekent kost van eventuele lagere subsidies voor animatie in woonzorgcentra

De regering-Bourgeois overweegt een deel van de subsidies voor animatie in woonzorgcentra af te schaffen. Dit betekent een prijsverhoging tot 720 euro per jaar, volgens berekeningen van Zorgnet Vlaanderen. De subsidies voor animatie zouden tegen 2016 mogelijk meer dan gehalveerd worden. Als de kosten doorgerekend zouden worden aan de bewoners, zouden zij 60 euro per maand (of 720 euro per jaar) meer moeten betalen. Een andere optie zou zijn om met minder personeel te werken, maar dat is zo goed als onhaalbaar.
Animatie zorgt voor meer leefkwaliteit in woonzorgcentra. Daarom werd het beroep de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Een personeelsbestand met enkel verpleeg- en zorgkundigen is niet voldoende. Zorgnet Vlaanderen en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) reageren verontrust. In De Morgen van 14/8 wijst Annelies De Ridder van de VVSG erop dat de impact verder reikt dan animatie alleen: "Veel van de animatoren staan ook in voor de begeleiding en organisatie van het vrijwilligerswerk."Minister Vandeurzen nuanceert dat het voorlopig slechts om een denkoefening gaat. De maatregel zou passen in de herfinanciering van de zorgsector, een operatie die heel wat jaren in beslag zal nemen.
14 aug 2014 11u40
meer over
zie ook rubriek