Internationale opleiding Verpleegkunde van start

De HUB-KAHO richt vanaf dit academiejaar, naast haar reguliere traject Verpleegkunde, ook een internationale opleiding Verpleegkunde in. De afgestudeerden moeten beter hun plaats vinden en hopelijk langer blijven werken in de Brusselse zorgsector. De HUB-KAHO wil opvolgen hoe elke student zijn talenten ontplooit in het leren omgaan met diversiteit in de zorg.
De studenten zullen hun opleiding in het Nederlands en het Frans kunnen volgen. Vanaf het tweede jaar kunnen ze ook een Engelstalige module opnemen. In de derde opleidingsfase is een verplichte werkveldervaring in het buitenland voorzien. De internationale variant richt zich tot zowel Nederlands- als Franstalige studenten als tot kandidaat-studenten met een internationaal profiel, zoals alumni van internationale scholen in de Brusselse regio. Deze talenkennis zou in belangrijke mate de tewerkstellingskansen van de afgestudeerden moeten verhogen omdat zorginstellingen steeds meer te maken krijgen met een meertalig patiëntenbestand, zeker in de Brusselse regio.

Nieuwe dimensie
De internationale variant wil zich richten tot schoolverlaters uit het ASO die in eerste instantie niet geneigd zouden zijn om te kiezen voor verpleegkunde. Door de extra uitdaging die het studeren in meerdere talen en in het buitenland met zich meebrengt, hoopt de opleiding verpleegkunde een nieuw doelpubliek aan te spreken. Een bevraging bij de eerstejaarsstudenten van het studiegebied Gezondheidszorg op de campus Brussel onderschrijft dat er interesse bestaat. Meer dan de helft van de studenten die momenteel de Nederlandstalige opleiding Verpleegkunde volgen zou voor deze internationale opleiding gekozen hebben mocht de mogelijkheid bestaan. 59 van de 66 studenten oordelen dat de internationale opleiding de waarde van het diploma Verpleegkunde verhoogt.

Internationale contacten
Om van de internationale opleiding een succes te maken kan de opleiding Verpleegkunde een beroep doen op contacten met een aantal internationale partners. De afgelopen jaren kon HUB-KAHO structurele partnerschappen bouwen met buitenlandse hoger-onderwijsinstellingen, onder meer met een participatie aan het Florence-netwerk. Dit is een groepering van 37 hogescholen en universiteiten in 18 Europese landen op het gebied van Verpleegkunde. Het aanbod van de internationale opleiding komt tot stand door een intensieve samenwerking met de Franstalige partnerhogeschool Haute Ecole Galilée in Brussel.
26 aug 2014 11u33
zie ook rubriek