Morning-afterpil blijft geschikt noodanticonceptiemiddel voor alle vrouwen, ongeacht hun lichaamsgewicht

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft in zijn review van levonorgestrel- of ulipristal acetate-bevattende noodanticonceptiemiddelen besloten om te beoordelen of een verhoogd lichaamsgewicht een negatieve invloed heeft op de doeltreffendheid van deze geneesmiddelen in het voorkomen van ongeplande zwangerschap na onbeschermde geslachtsgemeenschap of contraceptieve mislukking. Het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenagentschap adviseert dat deze noodanticonceptiemiddelen bij vrouwen van alle gewichten verder kunnen gebruikt worden daar de voordelen belangrijker beschouwd worden dan de risico’s.
31 jul 2014 11u06
Bron: FAGG
zie ook rubriek