Groot tekort: taboe rond sperma donatie moet verdwijnen

Verschillende ziekenhuizen hebben zich verenigd in de website levensdonoren.be, die het publiek moet sensibiliseren en inspireren over donatie van sperma- en eicellen. De vraag naar sperma- en eiceldonoren wordt namelijk steeds groter, terwijl het aantal donoren daalt. De website is gisteren voorgesteld in het UZ Brussel.
24 jun 2014 12u08
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek