Huisartsen krijgen te weinig opleiding in palliatieve zorg

Gedurende drie maanden ondervroeg Pype huisartsen en palliatief verpleegkundigen in gans Vlaanderen na het overlijden van een palliatieve patiënt. “Huisartsen en ook de palliatief verpleegkundigen zelf, leren van elkaar tijdens de samenwerking, en dit over alle aspecten van de palliatieve zorg: lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel. Dit is de eerste maal dat het leren door samenwerking, ook werkplekleren genoemd, op deze gedetailleerde manier in de palliatieve zorg wordt beschreven.“
16 jun 2014 10u37
Bron: UZ Gent
zie ook rubriek