Persoon met een handicap sneller geholpen als arts eHealthbox gebruikt

Als een arts, in het kader van een aanvraag voor de erkenning van de handicap, de eHealtbox gebruikt om medische gegevens door te sturen naar de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap, zal het dossier prioritair behandeld worden. Hiermee wil de DG het gebruik van de eHealthbox bij de artsen aanmoedigen.
Sinds 1 februari 2014 kunnen artsen' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>artsen een samenvatting van het elektronische patiëntendossier (“SUMEHR”) via de eHealthbox doorsturen naar de DG Personen met een handicap in plaats van het formulier “Evaluatie van de handicap” of het sociaal-medische inlichtingenformulier in te vullen.

Dit betekent heel wat tijdswinst en minder administratie voor de arts. De gegevens zijn vollediger, beter leesbaar en beter doorzoekbaar dan bij gescande papieren formulieren.

Ook de persoon met een handicap wint erbij omdat hij sneller een beslissing krijgt. Een beslissing neemt momenteel 4,3 maanden in beslag waarbij 1,5 maand verloren gaat aan het wachten op de ingevulde papieren formulieren. Dankzij de digitalisering is het mogelijk om de afhandelingstermijn terug te brengen. Daarbovenop komt nu de belofte van de DG Personen met een handicap om aanvragen die via eHealthbox werden ingediend, met voorrang te behandelen.

Opgelet: ziekenhuizen kunnen de DG Personen met een handicap ook via eHealthbox medische verslagen opsturen. De DG ontvangt die verslagen evenwel niet als “SUMEHR”, ze komen in haar systeem op dezelfde wijze binnen als papieren medische verslagen. Ziekenhuizen die via eHealthbox medische verslagen opsturen, kunnen dit de DG laten weten via haar contactformulier of haar maatschappelijke assistenten: dat signaal is dan voldoende om ook in die gevallen het dossier met voorrang te behandelen.
04 jun 2014 09u29
Bron: RIZIV
meer over
zie ook rubriek