40% Belgen wil niet opdraaien voor dure zorg bij 85-plussers

Hoewel Belgen over het algemeen tevreden zijn over de gezondheidszorg en de ziekteverzekering in ons land leven er een aantal bekommernissen die de solidariteit bedreigen. Belangrijke pijnpunten zijn sociale fraude en de betaalbaarheid van het systeem. Daarnaast willen heel wat Belgen dat er bij de terugbetalingen rekening wordt gehouden met de levensstijl van personen en bestaat de neiging om bepaalde groepen uit te sluiten. Een opmerkelijk cijfer: veertig procent van de bevraagden wil in een besparingsklimaat niet opdraaien voor een levensnoodzakelijke behandeling van 50.000 euro bij mensen van 85 en ouder. Dat blijkt uit een grootschalig bevolkingsonderzoek naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
31 mrt 2014 11u34
Bron: De Morgen
zie ook rubriek