Vanaf 1 juli gratis kinkhoestvaccinatie voor zwangeren en andere volwassenen

Vanaf 1 juli 2014 kunnen zwangeren en andere volwassenen zich gratis laten vaccineren tegen kinkhoest. De Vlaamse overheid wil zo het stijgend aantal gevallen van kinkhoest terugdringen. Dr. Geert Top, vaccinatie-expert van Zorg en Gezondheid: “In 2013 kregen we 650 meldingen van kinkhoest, terwijl er dat bijvoorbeeld in 2011 nog maar 143 waren. Op advies van de Hoge Gezondheidsraad en op vraag van de Vlaamse Vaccinatiekoepel bieden we daarom vanaf 1 juli het kinkhoestvaccin gratis aan voor zwangere vrouwen en ook voor alle volwassenen ter gelegenheid van hun herhalingsinenting tegen tetanus en difterie. Voor baby’s was het kinkhoestvaccin al gratis, maar schakelen we over naar een ander vaccin.”.
kinkhoestvaccinatie voor zwangeren en andere volwassenen
kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s. Zij hebben het hoogste risico om kinkhoest op te lopen en er complicaties van te krijgen. baby’s krijgen in Vlaanderen hun eerste vaccinatie als ze 8 weken zijn en ze zijn pas goed beschermd een paar weken na de derde dosis die normaal aanbevolen is op 16 weken. De baby’s moeten er dus op rekenen dat hun omgeving hen niet besmet. Dit kan wanneer de nauwe contacten gevaccineerd zijn (cocoonvaccinatie).

Dr. Geert Top: “Vanaf 1 juli bieden we zwangere vrouwen de mogelijkheid om zich gratis te laten vaccineren tegen kinkhoest. Dit gebeurt best tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Op die manier worden de baby’s geboren met antistoffen tegen kinkhoest die ze van hun moeder gekregen hebben. Dit beschermt hen in afwachting van hun eigen vaccinatie. Daarnaast vervangen we het vaccin dat gebruikt wordt voor de herhalingsinenting tegen tetanus en difterie door een vaccin dat tegelijk ook tegen kinkhoest beschermt (‘Boostrix’). Dit vaccin wordt toegediend ter gelegenheid van de herhalingsinenting tegen tetanus en difterie en kan ook voor cocoonvaccinatie gebruikt worden.”

Voor baby’s was de vaccinatie tegen kinkhoest al gratis. Het wordt in een combinatievaccin toegediend dat ook beschermt tegen polio, difterie, tetanus, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B. Hier vervangen we het huidige vaccin door een vaccin dat recent op de markt kwam en goedkoper is, nl. Hexyon.

hpv-vaccinatie van 3 naar 2 dosissen
Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (hpv). Er zijn veel verschillende varianten van dit virus. Het HPV-vaccin beschermt tegen twee varianten die samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken. In Vlaanderen worden meisjes in het eerste schooljaar van het secundair onderwijs gevaccineerd sinds het schooljaar 2010-2011.

Vanaf 1 juli vervangt Cervarix het vaccin gardasil. Recent bekwam dit vaccin een officiële Europese registratie voor 2 dosissen bij meisjes jonger dan 15 jaar. Dit betekent ook een overschakeling van 3 naar 2 dosissen. De meisjes zullen vanaf het nieuwe schooljaar twee keer een vaccin krijgen met een noodzakelijke tussenperiode van minstens 6 maanden.

Aankoop van vaccins
Zorg en Gezondheid koopt de vaccins uit het basisvaccinatieschema aan via overheidsopdracht en stelt ze gratis ter beschikking van de vaccinatoren. Globaal voorziet de Vlaamse overheid jaarlijks 10,6 miljoen euro voor de aankoop van vaccins. Voor de basisvaccinaties van kinderen en jongeren zorgt het RIZIV tot nu toe voor medefinanciering voor twee derden van de kostprijs. Vanaf 2015 financiert Vlaanderen in het kader van de zesde staatshervorming zelf het volledige vaccinatieprogramma.

Vaccinatoren bestellen hun vaccins via Vaccinnet, een online bestel- en registratietool. Sinds kort kan iedereen met een elektronische identiteitskaart ook zijn eigen vaccinatiegegevens inkijken via de PatientHealthViewer (dit voor zover ze door de vaccinatoren werden ingevoerd) die de mutualiteiten ter beschikking stellen.
09 mei 2014 10u59
zie ook rubriek