Toponderzoekers vormen dementienetwerk

Vlaamse toponderzoekers zullen voor het eerst de krachten bundelen om doorbraken te verwezenlijken in het onderzoek naar preventie, effectieve therapie, betere behandeling en gepaste zorg voor mensen die aan dementie lijden.

De nood stijgt om meer onderzoek te voeren naar deze complexe ziekte waarvoor tot op heden nog geen remedie bestaat. Het aantal mensen dat aan dementie lijdt blijft drastisch toenemen ten gevolge van de veroudering van de bevolking. Vandaag lijden wereldwijd 35 miljoen mensen aan dementie. Verwacht wordt dat dit aantal zal verdubbelen tegen 2030 (bron: WHO). In Vlaanderen is 1 op 4 mensen ouder dan 65 jaar. Dat betekent dat 25 procent van de Vlamingen tot de risicogroep voor dementie behoort. 10 procent ontwikkelt ook effectief een vorm van dementie.  Daarnaast worden ook alsmaar meer jongere mensen (vanaf 45 jaar) slachtoffer van dementie.

Hoewel hersenziekten zoals dementie een toenemende bedreiging vormen voor de samenleving, is de investering in dit onderzoek nog lang niet in verhouding tot de verwachte maatschappelijke kost. Het initiatief tot het oprichten van een netwerk heet formeel het VIND-project. VIND staat voor Vlaamse Impulsfinanciering voor Netwerken voor Dementieonderzoek.

Van preventie tot zorg

Het netwerk bestaat uit internationaal vermaarde wetenschappers van verschillende onderzoeksgroepen in Vlaanderen, topclinici, en een topgroep op het vlak van onderzoek naar optimale zorg.

De focus van het netwerk voor dementieonderzoek zal liggen op:
ē    Onderzoek naar de oorzaken van dementie
ē    preventie van dementie
ē    Vroege diagnose van de ziekte (mogelijk 10 jaar of langer vooraleer de eerste ziektebeelden optreden)
ē    Onderzoek naar effectieve therapieŽn
ē    Optimale zorg verlenen voor de dementerende patiŽnt
ē    Betere opvang van familie en omgeving van mensen met dementie

Het dementienetwerk brengt alle Vlaamse topexpertise samen. De onderzoekers zullen elkaar met hun complementaire kennis en uitwisseling van hun resultaten versterken. Het netwerk zal waardevolle nieuwe inzichten opleveren over hoe we allen het risico kunnen beperken door het aanpassen van onze levensstijl en omgeving. Voor wie lijdt aan dementie in een vroeg stadium, kan het doorbraken betekenen voor een doeltreffende therapie. Het dementienetwerk zal ook inzetten op vroege diagnose, preventie, psychologische begeleiding en ondersteuning van patiŽnten, familie en zorgverstrekkers.

25 feb 2014 10u11
meer over
zie ook rubriek