Domperidon vervolg van de herzieningsprocedure van de baten-risicoverhouding op Europees niveau

Aanbevelingen van het risicobeoordelingscomit voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) en het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)
07 mrt 2014 10u02
Bron: FAGG
meer over
zie ook rubriek