Beperk gebruik Motilium

Ook op Europees niveau wordt aangeraden om geneesmiddelen die domperidon bevatten, zoals het bekende maagmedicijn Motilium, slechts voor een korte tijd en in een lage dosis te gebruiken. Dat oordeelde het PRAC, het risicobeoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het gaat nog maar om een aanbeveling, een definitief standpunt op Europees niveau wordt op de vergadering van 22-24 april genomen
07 mrt 2014 09u59
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek