Zorgnet wil niet besparen op zorg voor chronisch zieken

Koepelorganisatie voor ziekenhuizen Zorgnet vreest dat een besparing van tien miljoen euro in de ziekteverzekering die vooral overconsumptie wou tegengaan, vooral chronische patiŽnten zou treffen. Maandag komen de ziekenhuizen in het RIZIV samen met de ziekenfondsen om een degelijke oplossing te zoeken voor dit probleem.
Tegelijk met de afschaffing van het zogeheten miniforfait wilde minister onkelinx een besparing van tien miljoen euro realiseren in de gezondheidszorg. Concreet betekent dit dat een aantal tussentijdse behandelingen (bijvoorbeeld het toedienen van geneesmiddelen via een infuus) in het ziekenhuis niet meer forfaitair vergoed worden aan het ziekenhuis. Op die manier zou overconsumptie (dus het aanleggen van een infuus wanneer het niet strikt noodzakelijk is) moeten worden tegengegaan.

Een onvoorzien gevolg van deze maatregel is dat deze behandelingen niet meer als een hospitalisatie of opname worden beschouwd, maar wel als een vorm van ambulante zorg. Reden genoeg voor de aanvullende hospitalisatieverzekeringen om niet meer tussenbeide te komen in deze behandelingen. Het ziekenfonds betaalt dan wel de consultatie en het gros van de medicatie terug, het remgeld komt uit eigen zak. Vooral chronische patiŽnten (MS, reuma, ziekte van Chrohn) die regelmatig voor dergelijke behandelingen naar het ziekenhuis gaan zouden hiervan de dupe worden
10 mrt 2014 09u50
meer over
zie ook rubriek