Zenuwveranderingen in nieren diabetespatiënten

Bij laboratoriumratten met diabetes (suikerziekte) blijken na verloop van tijd de zenuwen in de nieren te veranderen. De gebruikelijke behandeling met insuline kan deze wijziging van de zenuwen niet ongedaan maken, hoewel andere symptomen, zoals gewichtstoename en veranderingen in de stofwisseling, wel teniet konden worden gedaan. Dit blijkt uit Braziliaans onderzoek
10 jan 2014 10u53
zie ook rubriek