Domperidon bevattende geneesmiddelen in België op medisch voorschrift vanaf 30 november 2013

olgend op de publicatie van het Koninklijk besluit (KB) van 26.11.2013 (PDF, 302.59 Kb) in het Belgisch Staatsblad “Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen” zijn in België alle domperidon bevattende geneesmiddelen enkel nog verkrijgbaar op medisch voorschrift. In dit KB wordt domperidon toegevoegd aan de lijst IV van giftstoffen. Dit besluit treedt in voege op 30 november 2013.
29 nov 2013 13u45
Bron: FAGG
zie ook rubriek