Voka pleit voor persoonlij​k budget in ouderenzor​g

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, pleit voor een nieuw model voor de ouderenzorg. Daarin staat de oudere centraal via een persoonsvolgend budget, waardoor meer mogelijk is met dezelfde middelen. De staatshervorming moet dienen als hefboom. Het model werd vandaag voorgesteld aan de vierhonderd deelnemers van het congres van de Voka Health Community in Gent.
30 sep 2013 19u07
meer over
zie ook rubriek